ACTA TROBADA MENSUAL D’USUARIS GENER 2017

El dia 31 de gener de 2017, des de les 19:00h fins a les 20:30h, es reuniren als Lluïsos de Gràcia diferents usuaris del Banc del Temps de Gràcia.

Durant la trobada es tractaren els següents temes:

1) Explicació del nou funcionament dels tallers:
a. Cada usuari participant als tallers pot convidar una vegada a una persona no inscrita al Banc del Temps de Gràcia. La persona convidada s’haurà de registrar a la llista d’assistència del corresponent taller (nom, cognoms, firma i DNI), com ho fan els usuaris inscrits. La persona que convida pagarà el temps propi més el temps del seu convidat.
b. Per a la realització de qualsevol taller caldrà la presència mínima de 3 usuaris, en cas contrari, si 48 hores abans de l’inici no s’arriba a l’assistència mínima es cancel·larà el taller.
c. Qualsevol persona que s’inscrigui a un taller pagarà automàticament la primera sessió assisteixi o no. Es podrà cancel·lar l’assistència fins a 48 h abans de l’inici del taller. Només en casos en que es justifiqui la no presència per causes d’emergència no es cobrarà.
d. L’actual coordinadora dels tallers, Carolina Sans, deixarà a partir del 1 de març aquesta tasca. La substituirà en Josep Navarro (543).

2) Es presentaren els tallers programats per al mes de febrer.

3) S’avisà que des de l’equip de secretaria s’enviarà un correu electrònic als usuaris que no tenen cap moviment (donar un servei o rebre’l) des de fa 2 anys o més.

4) S’avisà que secretaria contactarà amb els usuaris amb saldo més negatiu per a que el redueixin.

5) Es comentà que els usuaris del Banc del Temps han de reciclar les ofertes i demandes que queden obsoletes i desfasades. Es proposà també la realització d’unes estadístiques que relacionin ofertes – demandes.

6) S’atengueren preguntes i suggeriments puntuals d’alguns usuaris i es passà llista als usuaris assistents per a l’ingrés d’una hora temps en el compte particular de cadascú.

7) Na Carolina Sans (9) s’acomiadà. Agraïm els seus serveis.

S’agraeix la presència de tots els usuaris assistents del Banc del Temps de Gràcia. Les trobades ens serveixen per millorar el funcionament del Banc del Temps.

Secretaria del Banc del Temps de Gràcia

Barcelona, a 31 de gener de 2017