Què fem?

Què es pot intercanviar?

A títol d’exemple es poden intercanviar els següents serveis:

 • Acompanyar nens i nenes a l’escola o a d’altres activitats
 • Acompanyar persones grans al metge.
 • Llegir llibres a persones grans.
 • Passar treballs a l’ordinador
 • Ajudar a fer els deures.
 • Fer la compra a persones grans o malaltes.
 • Fer petites tasques domèstiques.
 • Cuidar animals domèstics i plantes
 • Passejar, acompanyar al cinema, teatre, etc.
 • Petites reparacions domèstiques.
 • Aprendre informàtica.
 • Aprendre idiomes.

Recordeu que això només són exemples d’alguns intercanvis. El Banc del Temps té moltes més potencialitats.

Com es fa l’intercanvi?

La unitat d’intercanvi en el Banc del Temps és l’hora, independentment del servei que s’ofereixi o que es rebi. En aquest Banc, el temps és la riquesa principal, i per tant, la unitat de valor.

Cada persona adscrita al Banc del Temps disposarà d’un talonari de temps, que utilitzarà en cada moment que usi el seu temps a favor d’una altra persona, i informarà mensualment a la secretaria del Banc, del temps efectivament utilitzat i rebut.

Cada sis mesos la secretaria farà una revisió global dels moviments de cada compte corrent, i avisarà les persones que es trobin en una situació de desequilibri del temps. En principi no es podrà acumular una diferència superior a 20 hores, entre el temps que es dóna i el que es rep.

Així mateix, una persona que no hagi utilitzat els seus crèdits de recepció de temps pot transferir-los voluntàriament a un altre membre del Banc del Temps.