Resum trobada d’usuaris novembre 2016

El dia 29 de novembre de 2016, des de les 19:00 h fins a les 20:30 h, es reuniren a la Sala Balcons dels Lluïsos de Gràcia diferents usuaris del Banc del Temps de Gràcia.
Durant la trobada es tractaren els següents temes:

  1. Es feu la “roda de presentació” individual. Cada usuari explicà, breument, les seves ofertes i demandes. Aquest fet fou molt útil per a establir nous contactes i futurs intercanvis entre els usuaris.
  2. Es feu una valoració de l’enquesta sobre els tallers que es realitzen al Banc del Temps i s’explicaren les actuals problemàtiques: la no assistència sense justificar, baixa assistència, suspensió de tallers,… etc.
  3. Es feu un debat entre tots els usuaris sobre el funcionament dels tallers. S’aniran explicant en futures trobades els possibles canvis en la gestió de tallers.
  4. S’organitza el tradicional sopar de Nadal del Banc del Temps de Gràcia per el dia 14 de desembre de 2016 al Bar dels Lluïsos de Gràcia a dos quarts de nou.
  5. Es van atendre preguntes i suggeriments puntuals d’alguns usuaris i es passà llista als usuaris assistents per a l’ingrés d’una hora temps en el compte particular de cadascú.

S’agraeix la presència de tots els usuaris assistents del Banc del Temps de Gràcia. Les trobades ens serveixen per millorar el funcionament del Banc del Temps.

Secretaria del Banc del Temps de Gràcia

Avui, a Barcelona, a 13 de desembre de 2016

img_20161129_194846