REUNIÓ D’USUARIS – 29 D’OCTUBRE DE 2019

S’obre la sessió a les 19 hores i hi assisteixen un total de 21 persones.

Es fa un torn de paraules i cada usuari posa al dia les seves ofertes i demandes.

Aprofitem per a proposar als usuaris que no utilitzen el Timeoverflow o no saben com fer cerques, que passin per Secretaria i els hi ensenyarem com fer-ho.

Marta Compte, usuària 74, s’ofereix per fer una sortida fotogràfica al Poble Nou, el dissabte 30 de novembre. Anirà acompanyada d’una senyora que explicarà anècdotes del barri. Qui vulgui, es podrà quedar a dinar en un restaurant del barri. Més endavant s’enviarà per email tota la informació sobre la sortida.

Pel proper mes de novembre, continua el taller d’Autoestima per adones que fa l’Àngels Córcoles, usuària 300. Aquest mes serà el divendres 22 d’11’30 a 13 hores i tractarà sobre la violènciacontra les dones, coincidint amb el Dia Internacional de la Violènciacontra les Dones que és l’endamà.

Iziar Estornés, usuària 791, estudiarà la possibilitat de fer un Taller per aprendre a meditar. Queda pendent que ho confirmi i concreti dia i hora.

Montse Espelta pregunta com va quedar l’estudi que van fer uns estudiants universitaris sobre el BdT en el que ella hi va participar. L’Àngels Córcoles també vol saber com està el tema, doncs també van estar al taller d’Autoestima.

Joan Serra s’interessa per l’activitat del BdT de Gràcia, si hi han molts intercanvis, etc. Acordem que a la propera reunió d’usuaris informarem de les altes/baixes i intercanvis que es produeixin durant el mes, així com d’altres dades d’interés que puguem recollir a través del Timeoverflow.

Del proper 18 al 22 de novembre hi torna a haver el Renova la teva roba ies demana la col.laboració dels usuaris assistents, alguns dels quals s’ofereixen a cobrir diferents torns.

Finalment, surt la proposta per a organitzar el Sopar de Nadal. Inicialment s’hi apunten un total de 15 persones i s’acorda fer-lo el dijous 12 de desembre. Per no fer salat, hem fet una pre-reserva al Bar delsLluïsos. Des de Secretaria, s’enviarà un email a tots els usuaris informant d’aquest sopar i dels dos menús que ofereix Lluïsos.

No havent més temes per tractar, es tanca la secció a les 20 hores.