Reunió usuaris maig 2022

Bon dia a tothom, ens Trobem a la sala Rangis de Lluïsos de Gràcia per fer la reunió mensual periòdica.S’obre la sessió a les 19:10 amb els següents punts de dia:
1. Gabriel Roche  (523) pren la paraula expresant l’importància que té el compromís i l’implicació de cada usuari vers al bon funcionament tant dels tallers, dels intercanvis, com en el bon rendiment del Banc del Temps de Gràcia, per que poguem ser exemple respecte altres BDT’s del nostre entorn i evitar que el BDT de Gràcia no perdi usuaris periòdicament cosa que podria suposar que vagi caigui en l’ oblit per culpa d’uns quant poc voluntariosos.
2. També es manifesta que, en el cas dels 3 ùltims tallers previstos (Timeoverflow, Memoria i Chi-kung) es van tenir que cancel.lar per falta d’asistència, només dos a cada taller, cosa que va perjudicar a la resta. en el cas d’aquests tallers es tornaran a fer sempre iquan els usuaris truqueu o us posseu en contacte amb els talleristes: Memòria-Pepita Pitarg  Chi-kung-Olga Viu  Timeoverflow-Gabriel Roche.
3. Es vota la qüestió d’aplicar una penalització de 30 minuts per any d’inactivitat, sempre amb motius incentivadors, o desactivar/donar de baixa previ avís, a tots aquells usuaris de més de 3 anys d’inactivitat (1056) dies. Guanya per unanimitat (18-0) desactivar a tots els usuaris que en 3 any no han donat signes de vida.
4. Explicació propers tallers: S’exposa el proper taller de Jordi Perera (555) de “Explicació de la factura de la llum” que es farà el 16/6/22 Olga Viu té la intenció de fer el taller de Biodansa al mes de setembre ( 6-8 persones mínim)Lluisa Guix vol fer també al setembre un taller de relaxació segons el mètode Silva.Mikel proposa fer un taller de “Como salir de la Soledad i cómo Motivarse” .Qui es vulgui inscriure a qualsevol ‘aquests tallers que contacti directament amb el tallerista  corresponent i que no esperi a última hora o al setembre.
5. Es procedeix a evaluar la conveniència de fer un sopar/pica-pica a la terrassa dels Lluïsos dimarts 28/6/22 desprès de la reunió mensual programada. 
Es tanca la sessió a les 20.10